พระมหาสุทธิพงษ์ สุชโย

โครงการหน่อแก้วเปรียญธรรม วัดพระธรรมกาย

อาคารแก้วดวงบุญ 23/2 หมู่ 7 ต.คลองสาม

อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

โทร.081-234-5438 | 095-460-5167

Download

คำขานนาค PDF

คำขานนาค เป็นภาพ

เอกสารคำขานนาค สามเณร1.jpg
เอกสารคำขานนาค สามเณร2.jpg
01 คำวันทาพระประธาน -
00:00 / 00:00
02 คำขอบรรพชา -
00:00 / 00:00
03 มูลกัมมัฏฐาน -
00:00 / 00:00
04 คำขอศีล -
00:00 / 00:00
05 คำขอนิสัย -
00:00 / 00:00
06 คำขอขมา -
00:00 / 00:00
07 คำให้พร -
00:00 / 00:00