โครงการหน่อแก้วเปรียญธรรม วัดพระธรรมกาย

อาคารแก้วดวงบุญ 23/2 หมู่ 7 ต.คลองสาม

อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

โทร.081-234-5438 | 095-460-5167

พระมหาสุทธิพงษ์ สุชโย

พระอาจารย์โครงการหน่อแก้วเปรียญธรรม

พระมหาเผด็จศักดิ์  สกฺกธมฺโม ป.ธ.๖

ที่ปรึกษาโครงการหน่อแก้วเปรียญธรรม

พระมหายุทธศักดิ์  รตนชโย ป.ธ.๔

ที่ปรึกษาโครงการหน่อแก้วเปรียญธรรม

พระมหาบรรพิชิต ปสิทฺธชโย ป.ธ.๘

ที่ปรึกษาโครงการหน่อแก้วเปรียญธรรม

พระมหาประจักร ปุญฺญิทฺธิชโย ป.ธ.๖

หัวหน้าโครงการหน่อแก้วเปรียญธรรม

พระมหาสุทธิพงษ์ สุชโย ป.ธ.๕

รองหัวหน้าโครงการหน่อแก้วเปรียญธรรม

พระมหากันตณัฐ พฺยตฺตชโย ป.ธ.๕

เลขานุการโครงการหน่อแก้วเปรียญธรรม

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now