พระอาจารย์โครงการหน่อแก้วเปรียญธรรม

พระมหาเผด็จศักดิ์  สกฺกธมฺโม ป.ธ.๖

ที่ปรึกษาโครงการหน่อแก้วเปรียญธรรม

พระมหายุทธศักดิ์  รตนชโย ป.ธ.๔

ที่ปรึกษาโครงการหน่อแก้วเปรียญธรรม

พระมหาบรรพิชิต ปสิทฺธชโย ป.ธ.๘

ที่ปรึกษาโครงการหน่อแก้วเปรียญธรรม

พระมหาประจักร ปุญฺญิทฺธิชโย ป.ธ.๖

หัวหน้าโครงการหน่อแก้วเปรียญธรรม

พระมหาสุทธิพงษ์ สุชโย ป.ธ.๕

รองหัวหน้าโครงการหน่อแก้วเปรียญธรรม

พระมหากันตณัฐ พฺยตฺตชโย ป.ธ.๕

เลขานุการโครงการหน่อแก้วเปรียญธรรม

โครงการหน่อแก้วเปรียญธรรม วัดพระธรรมกาย

อาคารแก้วดวงบุญ 23/2 หมู่ 7 ต.คลองสาม

อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

โทร.081-234-5438 | 095-460-5167

พระมหาสุทธิพงษ์ สุชโย

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now